Strada Unii 27, Târgu Jiu 210007 +40 253 213 306 scoalagsavoiu@yahoo.com Luni - Vineri 7:30 - 18:00

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe

PROCEDURĂ (fragment)

cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de
vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin
examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul
național de bacalaureat - sesiunea 2019

Descarca document complet - Procedura-egalizare-sanse-nr-26651_2019.pdf

 1.   DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. (1) Prezenta procedură este elaborată în baza prevederilor art. 31 din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010, valabilă și pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a - 2019, conform prevederilor OMEN nr. 4813/29.08.2018 și ale art. 91 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat-2011, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, valabilă pentru examenul de bacalaureat național - 2019, conform prevederilor OMEN nr. 4830/30.08.2018.

 1. Scopul specific al procedurii este de a pune la dispoziția comisiilor responsabile un cadru procedural unitar pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2019 și pentru optimizarea condițiilor de organizare și desfășurare a examenelor naționale în care sunt implicați acești elevi.

 2. Prevederile prezentei proceduri se completează cu prevederile generale ale Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011, prevăzută în Anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010, ale OMEN nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019, respectiv ale Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, prevăzută în Anexa 2 la OMECTS nr. 4799/2010 și ale OMEN nr. 4830/30.08.2018 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2019, precum și cu prevederile tuturor instrucțiunilor/procedurilor elaborate de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale, respectiv de Comisia Națională de Bacalaureat pentru sesiunile de examen din anul 2019.

 3. Procedura se aplică de către Comisiile județene/a municipiului București de Organizare a Evaluării Naționale, respectiv de Comisiile de Bacalaureat județene/a municipiului București, comisiile din centrele de examen/unitățile de învățământ, comisiile din centrele zonale de evaluare, precum și de unitățile de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în clasa a VIII-a, respectiv în clasele a XII-a/a XIII-a.

 

 1. DESCRIEREA PROCEDURII

Secțiunea 1 -Adaptarea procedurilor de examen în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței de vedere

Ait. 2 Elevii cu deficiențe de vedere, își vor exprima, în scris, înainte de simularea examenelor naționale, opțiunile referitoare la modalitatea de accesibilizare a subiectului (scriere obișnuită, scriere obișnuită cu caractere mărite, scriere braille, profesor asistent pentru citirea subiectelor), precum și modul de redactare a subiectelor (braille, scriere obișnuită, cu mijloace tehnice, profesor asistent). Opțiunile vor fi transmise comisiei din centrul de examen.

Art. 3. Transmiterea subiectelor de examen se va realiza, în funcție de gradul deficienței de vedere, astfel:

 1. Asigurarea subiectelor în scriere obișnuită și cu caractere mărite se realizează de către comisia din cadrul centrului de examen sau, după caz, de subcomisia din centrul de examen, prin transpunerea automată a subiectului din format A4 în format A3, prin intermediul unui copiator.

 2. Multiplicarea subiectelor în sistem de scriere braille se realizează de către comisia din cadrul centrului de examen sau, după caz, de subcomisia din centrul de examen, pe imprimante specializate braille, prin intermediul unor programe software specializate, prin scanare sau prin transpunerea manuală a textului după dictare/ prin aducerea subiectului în format electronic. Elevii cu deficiență de vedere care solicită susținerea examenelor naționale prin utilizarea sistemului braille primesc subiectele transpuse în scriere braille, precum și subiectul în scriere obișnuită. După distribuirea subiectelor, pentru identificarea eventualelor erori de transcriere și, după caz, menționarea diferitelor figuri/scheme/diagrame și altele asemenea, asistenții dau citire subiectelor.

 3. Pentru candidații cu deficiență de vedere care susțin examenele naționale prin utilizarea sistemului braille, dar nu există condiții pentru transpunerea subiectelor și multiplicarea acestora în scriere braille, subiectele se transmit prin dictare directă de către unul dintre profesorii asistenți, timpul de redactare a lucrărilor scrise fiind contorizat de la momentul finalizării dictării.

 4. Pentru candidații cu deficiență de vedere care optează pentru elaborarea lucrării scrise prin dictare, subiectele se comunică prin citire/dictare, de către un profesor asistent, transmiterea cerințelor putându-se realiza și secvențial.

 5. Pentru citirea subiectelor se poate folosi și tehnologie asistivă, fără conectare la Internet și care să nu permită descărcarea de documente. Dispozitivele pot fi puse la dispoziție de unitățile de învățământ sau pot fi dispozitive personale ale candidaților, verificate în prealabil de către membrii comisiei din centrul de examen.

 6. Citirea subiectelor cu ajutorul tehnologiei asistive (voce sintetică pe laptop, PC etc.) poate fi însoțită de dictarea cerințelor de către un profesor asistent. Candidații pot utiliza laptopurile sau celelalte categorii de dispozitive electronice personale numai după ce au fost verificate în prealabil, astfel încât să nu conțină în memoria internă materiale interzise la examen.

Art.4. In centrele de examen în care susțin examen candidați cu deficiențe de vedere în sistem de scriere braille sau cu tehnologie asistivă, din comisia din cadrul centrului de examen sau, după caz, din subcomisie, fac parte un specialist în transpunerea subiectelor în sistem braille, precum și un cadru didactic cu competențe de utilizarea tehnologiei de acces pentru nevăzători.

Art. 5. (1) Redactarea lucrărilor scrise se realizează prin scriere manuală, prin sistemul de scriere braille, cu ajutorul calculatorului și a unui soft de tipul cititorului de ecran sau prin dictare.

 1. Elevii pentru care se asigură subiectele cu caractere mărite, pot utiliza pentru redactarea lucrărilor scrise mijloace optice de sprijin (lupe sau lentile speciale), precum și mijloace electronice de sprijin (lupe electronice portabile sau aparate de mărit cu circuit închis), proprii sau puse la dispoziție de unitățile de învățământ.

 2. Lucrările scrise în alfabet braille se redactează pe hârtie specială braille, pusă la dispoziție de unitatea de învățământ de la care provin elevii, care poartă ștampila centrului de examen.

 3. După finalizarea elaborării, profesorii asistenți preiau lucrările scrise în alfabet braille, numerotează ...

Descarca document complet - Procedura-egalizare-sanse-nr-26651_2019.pdf