Strada Unii 27, Târgu Jiu 210007 +40 253 213 306 scoalagsavoiu@yahoo.com Luni - Vineri 7:30 - 18:00

Masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2

ORDIN ADMINISTRAȚIE PUBLICA 4267/2020 (fragment)

Ordin pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii

M.Of.Nr.417 din 19 mai 2020 Sursa Act:Monitorul Oficial MINISTERUL EDUCAȚIEI SI CERCETĂRII MINISTERUL SANATATII Nr. 4.267 din 18 mai 2020 2020 

Descarca document complet - OMEC-4267_841_2020-pentru-stabilirea-unor-masuri-de-prevenire-si-combatere-a-imbolnavirilor-cu-SARS-CoV-2.pdf

ORDIN pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS- CoV-2

in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si toate structurile

aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii

 

Vazand Referatul de aprobare nr. 982/SG din 18.05.2020 al Ministerului Educatiei si Cercetarii,

avand in vedere prevederile:

  • Legii educației nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;

  • Ordinului ministrului educației, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • art. 41 si 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 25 din 18.05.2020 privind propunerea unor masuri necesar a fi aplicate pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

  • Hotararii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-art. 10 alin. (2) lit. b) si alin. (3), art. 17 alin. (2) si art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control al infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;

  • art. 30 lit. h) din Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Descarca document complet - OMEC-4267_841_2020-pentru-stabilirea-unor-masuri-de-prevenire-si-combatere-a-imbolnavirilor-cu-SARS-CoV-2.pdf