Strada Unii 27, Târgu Jiu 210007 +40 253 213 306 scoalagsavoiu@yahoo.com Luni - Vineri 7:30 - 18:00

CONDITII SI ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

  1. Cerere-tip de înscriere(disponibilăîncepând din4 martie).
  2. Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriereși hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
  3. Copie şi original al certificatului de naştere al copilului.
  4. Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  5. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

 

inscriere 23