Strada Unii 27, Târgu Jiu 210007 +40 253 213 306 scoalagsavoiu@yahoo.com Luni - Vineri 7:30 - 18:00

PLAN MANAGERIAL 2019-2020

Aprobat în Consiliul profesoral

Avizat în Consiliul de administrație 

Document 813 din 29 Sept 2019 - descarca PLAN_MANAGERIAL-2019-2020.pdf  

PLAN MANAGERIAL - extras

An școlar 2019-2020

 

DIRECȚIILE DE ACȚIUNE

OBIECTIVE PARTICULARE

MĂSURI ȘI ACȚIUNI CONCRETE

1 ASIGURAREA

CALITĂȚII EDUCAȚIEI

1.1 Dezvoltarea sistemului de management și asigurare a calității în domeniul învățământului și formării profesionale

• Corelarea demersurilor ISJ cu politica MECS în domeniul calității în educație, care vizează evaluarea instituțională, dezvoltarea culturii calității actului didactic, evaluarea acestuia și evaluarea managerială;

  • Prezentarea în CP a actelor normative;

  • Revalidarea în unitatea noastră de învățământ a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității;

• Compatibilizarea învățământului românesc cu învățământul european, din punct de vedere al calității, urmărindu-se respectarea prevederilor legislative;

• Crearea unei culturi a calității la nivelul unității de învățământ, prin monitorizarea activității Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității;

• Aplicarea noilor standarde de evaluare a calității în educație, în evaluarea unității școlare

• Diversificarea practicilor didactice din perspectiva centrării activităților pe elevi și nevoile lor educaționale.

•Eliminarea oricăror forme de discriminare și segregare prin respectarea legislației în vigoare și promovarea interculturalității în educație.