Strada Unii 27, Târgu Jiu 210007 +40 253 213 306 scoalagsavoiu@yahoo.com Luni - Vineri 7:30 - 18:00

ORDIN Nr. 5086 calendar examene certificare a calificării profesionale 2015

ORDIN

privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale

a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2015 - 2016

În baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,

În temeiul prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea februarie:

- Înscrierea candidaților:

1 - 5 februarie 2016;

- Desfășurarea probei practice:

8 - 9 februarie 2016;

- Desfășurarea probei scrise:

10 februarie 2016;

- Afișarea rezultatelor la proba scrisă:

11 februarie 2016;

- Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

12 februarie 2016;

- Susținerea proiectului:

15 - 16 februarie 2016;

- Afișarea rezultatelor finale:

17 februarie 2016.

Art. 2. - Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolvenților stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai:

- Înscrierea candidaților:

11 - 13 mai 2016;

- Desfășurarea probelor de examen:

16 -17 mai 2016;

- Afișarea rezultatelor finale:

18 mai 2016.

Art. 3. - Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie:

- Înscrierea candidaților:

30 mai - 3 iunie 2016;

- Desfășurarea probelor de examen:

6 - 9 iunie 2016;

- Afișarea rezultatelor finale:

10 iunie 2016.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 405 62 21

Fax: +40 (0)21 313 55 47 www.edu.ro

Art. 4. - Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - maiștri militari, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie:

- Înscrierea candidaților:

13 iunie - 15 iulie 2016;

- Desfășurarea probei practice:

18 - 20 iulie 2016;

- Afișarea rezultatelor la proba practică:

20 iulie 2016;

- Desfășurarea probei scrise:

21 iulie 2016;

- Afișarea rezultatelor la proba scrisă:

21 iulie 2016;

- Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

21 iulie 2016;

- Susținerea proiectului:

22 - 27 iulie 2016;

- Afișarea rezultatelor finale:

28 iulie 2016.

Art. 5. - Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - subofițeri pentru forțele terestre și forțele aeriene, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie:

- Înscrierea candidaților:

13 iunie - 22 iulie 2016;

- Desfășurarea probei practice:

25 iulie 2016;

- Afișarea rezultatelor la proba practică:

25 iulie 2016;

- Desfășurarea probei scrise:

26 iulie 2016;

- Afișarea rezultatelor la proba scrisă:

26 iulie 2016;

- Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

26 iulie 2016;

- Susținerea proiectului:

27 - 29 iulie 2016;

- Afișarea rezultatelor finale:

30 iulie 2016.

Art. 6. - Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iulie:

- Înscrierea candidaților:

4 - 8 iulie 2016;

- Desfășurarea probei practice:

11 - 12 iulie 2016;

- Desfășurarea probei scrise:

13 iulie 2016;

- Afișarea rezultatelor la proba scrisă:

14 iulie 2016;

- Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

15 iulie 2016;

- Susținerea proiectului:

18 - 19 iulie 2016;

- Afișarea rezultatelor finale:

20 iulie 2016.

Art. 7. - Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi și subofițer de pompieri și protecție civilă - nivelul 5 de calificare,

sesiunea iulie:

- Înscrierea candidaților:

7 - 8 iulie 2016;

- Desfășurarea probei practice:

11 - 13 iulie 2016;

- Desfășurarea probei scrise:

14 iulie 2016;

- Afișarea rezultatelor la proba scrisă:

15 iulie 2016;

- Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

15 - 16 iulie 2016;

- Susținerea proiectului:

18 - 20 iulie 2016;

- Afișarea rezultatelor finale:

21 iulie 2016.

Art. 8. - Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării

profesionale a absolvenților învățământului profesional - nivelul

3 de calificare, sesiunea iulie-

august:

- Înscrierea candidaților:

25 - 29 iulie 2016;

- Desfășurarea probelor de examen:

1 - 2 august 2016;

- Afișarea rezultatelor finale:

3 august 2016.

Art. 9. - Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea

profesională „asistent medical generalist”, sesiunea august:

- Înscrierea candidaților:

8 - 12 august 2016;

- Desfășurarea probei practice:

16 - 17 august 2016;

- Desfășurarea probei scrise:

18 august 2016;

- Afișarea rezultatelor la proba scrisă:

19 august 2016;

- Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

20 august 2016;

- Susținerea proiectului:

22 - 23 august 2016;

- Afișarea rezultatelor finale:

24 august 2016.

Art. 10. - Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolvenților învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică - nivelul 3

de calificare, sesiunea august:

- Înscrierea candidaților:

1 - 7 august 2016;

- Desfășurarea probelor de examen:

8 - 10 august 2016;

- Afișarea rezultatelor finale:

11 august 2016.

Art. 11. - Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august:

- Înscrierea candidaților:

1 - 7 august 2016;

- Desfășurarea probelor de examen:

8 - 10 august 2016;

- Afișarea rezultatelor finale:

11 august 2016.

Art. 12. - Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de forma de învățământ absolvită, se pot prezenta pentru susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare din sesiunile prevăzute pentru anul în curs.

Art. 13. - Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția pentru învățământ în limbile minorităților, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării științifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

București, 31 august 2015 Nr. 5086.

Luni - Vineri 7:30 - 18:00

Detalii Contact