Strada Unii 27, Târgu Jiu 210007 +40 253 213 306 scoalagsavoiu@yahoo.com Luni - Vineri 7:30 - 18:00

CALENDARUL ÎNSCRIERII 2023

O R D I N
privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023—2024
Având în vedere:
— prevederile art. 23 și 29 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022;
— prevederile art. 57 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de
înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022—2023;
— Referatul de aprobare nr. 91 DGIP din 27.01.2023 al proiectului de ordin privind aprobarea Calendarului înscrierii în
învățământul primar pentru anul școlar 2023—2024,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin

pdfcalendar_clasa-pregatitoare-2023.pdf

Luni - Vineri 7:30 - 18:00

Detalii Contact