Strada Unii 27, Târgu Jiu 210007 +40 253 213 306 scoalagsavoiu@yahoo.com Luni - Vineri 7:30 - 18:00

Informatii privind amanarea scolarizării în anul școlar 2023-2024

În atenția părinților/tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care la data 01.09.2023 au vârsta de 6 ani împliniți și pentru care se solicită menținerea în grădiniță peste vârsta legală de școlarizare, adică amânarea școlarizării în anul școlar 2023/2024

 Descarca document - pdf1-Informare-privind-amanarea-inscrierii-in-clasa-pregatitoare-1.pdf

În perioada 05.04 - 26.04.2023, părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani pâna la data de 31 august 2023, vor transmite o cerere de amânare la registratura ISJ Gorj - pentru Comisia județeană de înscriere în învățământul primar. Cererea va fi însoțită de adeverința medicală eliberată de medicul de familie care atestă prezența unor afecțiuni acute severe sau cronice care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani conform Baremului medical din Ordinul 430/2004 al Ministerului Sănătății publicat în M.OF. nr. 377/29.04.2004.

Cererile de amânare a înscrierii în clasa pregătitoare vor fi analizate și soluționate de Comisia județeană de înscriere în învățământul primar astfel:

a) Dacă se constată că afecțiunea acută severă sau cronică din adeverința medicală constituie cauză de amânare conform Baremului medical din Ordinul 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani, Comisia județeană de înscriere în învățământul primar va aproba cererea prin care se solicită amânarea înscrierii în clasa pregătitoare în anul școlar 2023-2024.

b) Dacă se constată că afecțiunea din adeverința medicală nu constituie cauză de amânare conform Baremului medical din Ordinul 430/2004, Comisia județeană de înscriere în învățământul primar va respinge cererea prin care se solicită amânarea înscrierii în clasa pregătitoare în anul școlar 2023-2024.

 

 

 

Anexa nr. 1 la Procedura Operațională privind înscrierea în învățământul primar 2023/2024- Situații excepționale care necesită amânarea înscrierii în învătământul primar sau cele care nu se încadrează în Calendarul înscrierii în învătământul primar”

 

CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 

Subsemnata/ul,______________________________________________________________

cu domiciliul/reședința în localitatea ____________________________________________________

str._____________, nr.____, bl.___, sc.___ tel. _____________________, mama /tata /tutorele /reprezentatul legal al minorului/minorei ________________________________________________ născut/ă la data de _________________, vă rog să aprobați amânarea înscrierii acestuia/acesteia în învățământul primar în anul școlar 2023/2024, în conformitate cu prevederile art.53(2) din OME nr. 3445 din 17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022/2023 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024, aprobat prin Ordinul nr. 3704/17.02.2023.

 

Anexez prezentei, adeverința medicală eliberată de medicul de familie care atestă afecțiunea acută severă sau cronică ce poate constitui cauză de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani, conform Baremului medical prevăzut în Ordinul 430/2004 al Ministerului Sănătății publicat în M.OF. nr. 377/29.04.2004.

 

Data: Semnătura:

 

 

 

 

 

Baremul medical din Ordinul 430/2004 al Ministerului Sănătății publicat în M.OF. nr. 377/29.04.2004- Anexa nr. 2 la Procedura Operațională privind înscrierea în învățământul primar 2023/2024- Situații excepționale care necesită amânarea înscrierii în învătământul primar sau cele care nu se încadrează în Calendarul înscrierii în învătământul primar”

 

BAREMUL MEDICAL

cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani:

 1. Tulburări severe de nutriţie (cu greutate corporală sub 16 kg la băieți şi sub 15 kg la fete şi/sau hemoglobină sub 9,5 g/dl)

 2. Tuberculoză (indiferent de localizare) în evoluţie şi formele recent stabilizate (sub 6 luni de la stabilizare)

 3. Leziuni cardiace (congenitale sau dobândite) organice, cu semne incipiente sau manifeste de decompensare

 4. Tulburări de ritm cardiac patente

 5.  Boli circulatorii cu tulburări manifeste (arteriopatii, venopatii, limfopatii)

 6. Bronhopneumopatii cronice trenante

 7. Astm bronşic sub tratament

 8.  Hepatită virală acută (în ultimele 12 luni)

 9. Hepatită cronică (persistentă sau agresivă)

 10.  Sindroame de malabsorbţie neechilibrate terapeutic

 11. Alte afecţiuni digestive cronice cu semne manifeste

 12.  Glomerulonefrită (în ultimele 12 luni)

 13.  Alte nefropatii cronice cu semne de decompensare

 14. Anemii cronice feriprive cu hemoglobină sub 9,5 g/dl

 15. Anemii hemolitice cu crize de hemoliză şi/sau splenomegalie

 16. 16. Anemie Biermer

 17. 17. Talasemie majoră Cooley

 18.  Aplazii medulare

 19. Purpură trombocitopenică idiopatică cu splenomegalie

 20. Agranulocitoză

 21.  Hipersplenism

 22. Hemopatii cu sângerări

 23. Histiocitoză X cronică

 24.  Boala Hand-Schuller-Cristian

 25.  Sarcoidoză

 26. Reumatism articular acut, inclusiv Coreea Sydenham (în ultimele 6 luni)

 27.  Reumatisme cronice în faze evolutive

 28.  Colagenoze (lupus eritematos diseminat, sclerodermie, dermatomiozită, periarterită nodoasă)

 29.  Boli maligne (leucemie, limfoame şi reticuloane maligne etc.)

 30. Imunodeficienţe primare

 31. Diabet zaharat insulinodependent tip I

 32. Boli metabolice cu impact asupra dezvoltării somatice şi neuropsihice

 33. Tireotoxicoză (hipertiroidie)

 34.  Tiroide cronice

 35.  Insuficienţă cortico-suprarenală primară

 36.  Mixedem congenital

 37. Diabet insipid

 38.  Sindrom Turner

 39. Sindrom adrenogenital (hiperplazie suprarenală congenitală) cu pierdere de sare

 40. Deficienţe de creştere staturală din orice cauză (sub 107 cm la băieţi şi sub 105 cm la fete)

 41. Alte endocrinopatii manifeste

 42. Obezitate cu insuficienţă respiratorie restrictivă sub 75%

 43.  Întârziere mentală uşoară (coeficient de inteligenţă 50-69)

 44. Intelect de limită (coeficient de inteligenţă 70-89)

 45. Tulburări de dezvoltare a limbajului şi vorbirii

 46.  Tulburări specifice de dezvoltare motorie

 47.  Tulburări invalidante ale dezvoltării (autism infantil etc.)

 48.  Tulburări hiperkinetice

 49.  Tulburări emoţionale şi imaturitate afectiv-comportamentală (anxios-fobică etc.)

 50. Tulburări ale funcţiei sociale (mutism electiv etc.)

 51. Ticuri cronice (motorii, vocale, boala Gilles de la Tourette)

 52.  Alte tulburări de comportament şi emoţionale (encomprezis, enurezis diurn, bolboroseală, balbism etc.)

 53.  Tulburări mentale organice

 54.  Traumatism cranian forte (în ultimele 6 luni) şi sechele după traumatism cranian

 55. Epilepsie cu crize rezistente la tratament

 56.  Handicap motor sau neuromotor (paralizii cerebrale infantile - boala Little, plegii; boli neuromusculare miastenii, distrofie musculară Duchenne, miotonii, miopatii; afecţiuni inflamatorii, tumorale, vasculare cerebrale sau periferice)

 57. Meningită sau meningoencefalită (în ultimul an) ori sechele după acestea

 58.  Alte afecţiuni neuropsihice manifeste

 59. Hipoacuzii cu pierdere socială de auz mai mare de 20 decibeli

 60. Otită medie supurată bilaterală recidivantă (în ultimele 6 luni)

 61.  Tulburări de dicţie şi fonaţie, care împiedică o comunicare cvasinormală (dificultăţi importante în pronunţarea unor foneme, rinolalie, sigmatism etc.)

 62. Sindrom Meni'f3re

 63. Alte boli O.R.L. severe

 64.  Scăderea acuităţii vizuale după corecţie la ambii ochi sub 1/2 cc

 65.  Scăderea acuităţii vizuale după corecţie la un ochi sub 1/10 (inclusiv lipsa unui ochi), indiferent de acuitatea vizuală la celălalt ochi

 66.  Miopie progresivă cu leziuni de coroidoză miopigenă la fundul de ochi

 67. Astigmatism cu tulburări mari de acomodare

 68. Strabism cu tulburări accentuate de motilitate oculară, care necesită tratament ortoptic (sau cu ambliopie forte ori medie, în curs de recuperare)

 69. Alte afecţiuni grave oculare (glaucom congenital, dezlipiri de retină sub 1 an, cu acuitate vizuală normală etc.)

 70. Eczemă cronică întinsă, rebelă la tratament

 71. Dermatoză micotică manifestă

 72.  Dermatoze buloase

 73. Psoriazis întins

 74.  Alte boli cronice de piele cu tulburări manifeste

 75. Malformaţii congenitale ale membrelor (ectromelii transversale sau longitudinale, aplazii de membre ori de segmente de membre)

 76. Scolioze congenitale sau esenţiale mai mari de 20°

 77.  Inegalităţi de membre, mai mari de 2 cm

 78.  Luxaţie congenitală de şold

 79.  Picior strâmb congenital în tratament

 80. Artrogripoză

 81. Pectus excavatum cu insuficienţă respiratorie de tip restrictiv sub 75%

 82. Osteomielită acută sau cronică

 83. Sechele motorii după poliomielită

 84. Tumori benigne sau maligne ale aparatului locomotor

 85. Osteocondrită de şold

 86. Orice afecţiune traumatică totală chirurgicală cu osteosinteză metalică (fracturi)

 87. Alte afecţiuni osteomusculoarticulare, congenitale sau dobândite, cu semne clinice manifeste

 88. Orice afecţiune cronică severă pe care specialistul din domeniul medical respectiv o consideră stânjenitoare unei şcolarizări normale la vârsta de 6 ani.

 

Luni - Vineri 7:30 - 18:00

Detalii Contact