Strada Unii 27, Târgu Jiu 210007 +40 253 213 306 scoalagsavoiu@yahoo.com Luni - Vineri 7:30 - 18:00

Reguli Simulare nationala 2023

CENTRUL DE SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 2023

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN SĂVOIU” TÂRGU JIU

A N U N Ț

Accesul elevilor în săli este permis cel mai târziu cu 30 minute înainte de începerea probei, respectiv până la 8,30 în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.

Elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru.

Pentru proba de la disciplina ”Matematică”, elevii pot sa utilizeze instrumente de desen.

Se interzice folosirea în timpul probei a mijoacelor de calcul.

Se interzice elevilor să introducă în examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele, candidații având obligația de a lăsa obiectele meționate în sala de depozitare.

Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită nu sunt primiți în examen.

Se interzice candidaților, să aibă, în sălile de examen, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet la rețelele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/ asistenți din unitatea de învățământ sau cu exteriorul.

Se interzice candidaților să comunice între ei, să copieze, să trasmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Încălcarea regulilor menționate anterior vor fi considerate fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise / ciorne / foile din lucrările scrise.

Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Luni - Vineri 7:30 - 18:00

Detalii Contact