Strada Unii 27, Târgu Jiu 210007 +40 253 213 306 scoalagsavoiu@yahoo.com Luni - Vineri 7:30 - 18:00

Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 4.916/2019

ORDIN ADMINISTRAȚIE PUBLICA 4248/2020 (fragment)

 

Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020.

Descarca document complet - OMEC-4248_2020-pentru-modificarea-și-completarea-OMEN-4916_2019-privind-organizarea-și-desfășurarea-evaluării-naționale-pentru-absolvenții-clasei-a-VIII-a-în-anul-școlar-2019-2020.pdf

ORDIN Nr. 4.248
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei
nationale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea si
desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii
clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020

Având în vedere:

  • prevederile art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);

  • prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul national de învatamânt, cu modificarile ulterioare;

  • prevederile art. 2 din Hotarârea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta nr. 6/2020;

  • prevederile art. 49 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României si ale Hotarârii Parlamentului României nr. 3/2020 pentru încuviintarea masurii adoptate de Presedintele României privind instituirea starii de urgenta pe întreg teritoriul României;

  • prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul României, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 29 august 2019, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:

"Art. 31. - Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.115/2020 privind aprobarea programelor pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2019-2020."

Descarca document complet - OMEC-4248_2020-pentru-modificarea-și-completarea-OMEN-4916_2019-privind-organizarea-și-desfășurarea-evaluării-naționale-pentru-absolvenții-clasei-a-VIII-a-în-anul-școlar-2019-2020.pdf

Luni - Vineri 7:30 - 18:00

Detalii Contact